ZDRAVOTNÍ KURZ

Kurz první pomoci vhodný i pro širokou veřejnost
Školení v poskytování první pomoci
Úspěšní absolventi získají akreditaci MŠMT "Zdravotník zotavovacích akcí pro mládež a dorost"

Špičkový kurz zaměřený na anatomii, fyziologii zátěže, traumatologii, resuscitaci, vyšetřovací systém, první pomoc atd.. Výuka probíhá formou semináře, kde je kladen důraz na spojení teoretických a praktických dovedností v modelových situacích s využitím moderních výukových pomůcek. Letošní novinkou je jednodenní prodloužení kurzu, které umožní věnovat se více praktickému nácviku, modelovým situacím a tím u absolventů docílit pohotovějších reakcí při případném poskytování první pomoci. Úspěšní absolventi kurzu rovnou získají akreditaci MŠMT "Zdravotník zotavovacích akcí pro mládež a dorost", a tak již není zapotřebí absolvovat nástavbový kurz. (Kurzy začínájí daný den ve večerních hodinách.)
Rozsah: 42 hodin.

Náplň kurzu:

 • Úvodní simulace, stanovení priorit.
 • Vyšetřovací systém "Od bezpečnosti až k plánu“.
 • Anatomie dýchacího ústrojí, fyziologie dechu, ochrana dýchacích cest.
 • Šok.
 • Poranění páteře, anatomie.
 • Vyšetření, manipulace se zraněným.
 • Úraz hlavy, fyziologie CNS.
 • Práce s kasuistikami.
 • Anatomie oběhu, infarkt myokardu.
 • Fyziologie oběhu, resuscitace, praktický nácvik.
 • Anatomie kostí a svalstva, úrazy končetin.
 • Termoregulace a poškození teplotou.
 • Nácvik odebírání anamnézy, diabetes melitus.
 • Úraz elektřinou, blesk, tonutí.
 • Specifika první pomoci v podmínkách práce průvodců.
 • Simulace, lanová sedačka, nácvik improvizace nosítek.
 • Zhodnocení simulace, vedení záchrany v terénu.
 • Onemocnění, intoxikace, použití lékárny.
 • Alergie, anafylaxe, nácvik aplikace adrenalinu.
 • Zhodnocení znalostí, závěr kursu.
Více informací a aktuální termíny naleznete ZDE

KURZY PRO PRŮVODCE

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz