TURISTIKA PRO PRŮVODCE

Kurz vhodný pro začínající i zkušené průvodce

Kurz je určen pro průvodce zájezdů s kombinovaným sportovním, turistickým a poznávacím programem. Zároveň kurz využijí i osoby častěji se pohybující v přírodě a provozující turistiku. Absolventi si osvojí teoretické a praktické znalosti, které jim umožní bezpečně a profesionálně provádět skupiny i jednotlivce na zájezdech s výše zmíněnou náplní. Toto školení reaguje na požadavky živnostenského zákona 455/1991 Sb. změna 363/1999 Sb., jenž ukládá cestovním kancelářím zaměstnávat pouze průvodce proškolené k tomuto účelu.

Rozsah: 2 bloky - 100 hodin.

Kritéria pro výběr účastníků:

  • Středoškolské vzdělání
  • Věk nad 18 let

Profil absolventa:

  • Účastník po absolvování kurzu zvládá provádění jednotlivců a skupin v horském terénu po značených stezkách bez omezení výšky do prvního stupně obtížnosti (podle U.I.I.A. – stupnice) včetně, mimo ledovce a jištěné cesty.
  • Má základy kartografie a práce s mapou, je seznámen s druhy map jejich použitím a orientací.
  • Je seznámen se základy meteorologie a klimatologie se zaměřením na horské prostředí.
  • Zná vhodnou výstroj a výzbroj pro turistiku a je schopen poradit klientům s jejím výběrem.
  • Zná a dodržuje zásady ekologického pobytu v přírodě a její ochrany.
  • Je připraven zvládat a řešit nepředvídané situace při průvodcovské činnosti.
  • Má základní znalosti o předpisech v autobusové dopravě a předpisech obecně platných v cestovním ruchu.
  • Zná základy psychologie vedení a motivace skupiny.

Forma vzdělávací akce: Výuka probíhá formou aktivního semináře, přednášek a praktických cvičení. Důraz je kladen na spojení praktické a teoretické výuky.

Více informací naleznete ZDE

KURZY PRO PRŮVODCE

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz