OBECNĚ TEORETICKÁ ČÁST KURZU PRO PRŮVODCE

Všeobecná problematika cestovního ruchu
Technika a taktika vedení zájezdu
Komunikace s klienty, řešení modelových situací

Základní kurz zaměřený na všeobecnou problematiku cestovního ruchu, zákon a právo v cestovním ruchu, pojistné události, vedení účetnictví a ekonomiky na zájezdech, technika a taktika vedení zájezdu (psychologie skupiny, úloha průvodce, řešení modelových situací). Rozsah kurzu: 20 hodin (začátek v pátek v podvečer, konec v neděli odpoledne).

1.–3. Problematika cestovního ruchu, úvod do ekonomiky a práva v CR, vedení účetnictví na zájezdech, předpisy pro mezinárodní autobusovou dopravu, zákon o CR, právo v CR, vztah CKprůvodce klient, řešení pojistných událostí, technika a taktika vedení zájezdu, základy komunikace, psychologie skupiny, úloha průvodce, základy asertivního chování, vztahy průvodce – klient, řešení modelových situací v CR, využití iniciativních her v CR.
Kurz probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

Obj. č. Termín Cena Poznámka
81971201 20. 4.–22. 4. 2012 1 980 Kč  
81971202 16. 11.–18. 11. 2012 1 980 Kč  

Upozornění: Na tento kurz nelze uplatnit žádnou slevu ani bonus ze systému slev CK Adventura.
V ceně zahrnuto: lektoři, učební pomůcky.
Doprava: do místa konání vlastní.
Ubytování: vlastní.
Stravování: vlastní.
Poznámka: Pro úplnou kvalifikaci a vydání živnostenského listu pro "poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti průvodcovské činnosti", nebo "průvodcovskou činnost horskou" je nutné absolvovat obecně teoretickou část kurzu pro průvodce, zdravotní kurz a vybranou specializaci.
Nástupní místa: Praha.

KURZY PRO PRŮVODCE

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz