HORSKÁ A VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

Vysoce náročný kurz pro budoucí průvodce
Nácvik na skalách v ČR a ledovcích v Rakousku
Předpokladem pro účast jsou základní znalosti - pohybu v zimních horách, skalního lezení a vysokohorské turistiky

Vysoce náročný kurz pro průvodce horské a vysokohorské turistiky. Přednostní důraz je zde kladen na praxi a bezpečnost pohybu v horském a vysokohorském prostředí. Pro účast na kurzu jsou nutné základní znalosti v tého oblasti, na kterých je dále stavěno.

Podmínky pro absolvování kurzu:

 • Min. věk 18 let
 • Platná lékařská prohlídka ne starší než 3 měsíce (absolvent předloží před první částí praktické specializace)
 • Doklad o ukončeném středoškolském vzdělání

Přehled znalostí a zkušeností, které by měl účastník splňovat před vstupem do kurzu:

 • Vykonané túry během posledních 3 let
  - horské túry (alespoň 5 delších než 300 m a v obtížnosti V. stupně UIAA),
  - ledovcové túry (alespoň 5 nad 3000 m
  - skalní túry (alespoň 5 ve stupni obtížnosti VI. UIAA).
 • Účastníci musí zvládnout
  - bezpečný pohyb ve skalním terénu (min. V. stupně obtížnosti v lezeckých botách, min III. stupně obtížnosti v pohorách)
  - práci s lanem a jistícími prostředky
 • Orientační fyzické předpoklady
  1. v zimě na skialpinistických lyžích cca 4 km, převýšení 500 m, limit 1h
  2. v létě běh v terénu cca 6,8 km, převýšení cca 250 m, limit 35 min.

Závěr a výstup vzdělávací akce: Jednotlivé bloky kurzu jsou zakončeny teoretickou a praktickou zkouškou. Úspěšný absolvent získá akreditovaný certifikát opravňující k vydání živnostenského listu 'Průvodcovská činnost horská“.
Maximální počet účastníků: 10

1.–3. Hory v zimních podmínkách:
Zaměření na pohyb v zimních horách, orientaci v terénu, specifika pohybu v lavinovém terénu, vyhodnocování lavinového nebezpečí a prevence. Součástí kurzu je seznámení s výstrojí a výzbrojí používanou v zimních horách, seznámení se záchrannými technikami a jejich praktický nácvik, záchrana a vyprošťování postižených z lavin a plánování zimních túr. Součástí kurzu bude písemný test, praktický test z lavinové problematiky.
Rozsah: 18 hodin, místo: Krkonoše.
4.–7. Skalní kurz v ČR:
Zaměření na pohyb ve skalním terénu, základy horolezecké techniky, základy jištění ve skalních terénech. Součástí kurzu je seznámení s výstrojí a výzbrojí používanou při pohybu ve skalním terénu, seznámení se záchrannými technikami a jejich praktický nácvik, záchrana, sebezáchrana a vyprošťování postižených při nehodách ve skalních terénech, základy meteorologie a topografie. Součástí kurzu bude písemný a praktický test ze záchranných technik.
Rozsah: 28 hodin, místo: Bořeň.
8.–14. Kurz vysokohorské ledovcové turistiky v rakouských Alpách:
Zaměření na pohyb v ledovcovém terénu a jeho specifika, lezení v ledu, základy jištění v ledovcových terénech a na ledu obecně. Seznámení s výstrojí a výzbrojí používanou v ledovcových terénech a při lezení v ledu. Seznámení se se záchrannými technikami a jejich praktický nácvik, záchrana, sebezáchrana a vyprošťování postižených po pádu do ledovcových trhlin, plánování túr v ledovcových horách, problematika pobytu ve výškách, morfologie ledovců a názvosloví horského terénu v cizím jazyce. Součástí kurzu bude písemný test a praktický test ze záchranných technik.
Rozsah: 54 hodin, místo: Taschachhaus, Rakousko.

Obj.č. Termín Cena Poznámka
81974201 2. 3.–3. 6. 2012 16 800 Kč 1.blok: 2.–4. 3. 2012 (Krkonoše),
2.blok: 10.–13. 5. 2012 (ČR),
3.blok: 28. 5.–3. 6. 2012 (Rakousko)

V ceně zahrnuto:
1. blok: lektoři, ubytování, polopenze, zapůjčení materiálu (kromě sněžnic, skialpového nebo běžkového vybavení), učební pomůcky
2. blok: lektoři, ubytování, polopenze, zapůjčení materiálu, učební pomůcky
3. blok: lektoři, doprava, zapůjčení materiálu, pojištění.
V ceně nezahrnuto:
1. blok: doprava, skialpinistické nebo běžkové vybavení, příp. sněžnice, lavinové vybavení
2. blok: doprava
3.blok: ubytování, stravování.
Ubytování:
1. blok: 2x na chatě v Krkonoších
2. blok: 3x v penzionu Bořeň
3. blok: 6x ve winterraumu chaty Taschachhaus v Ötztalských Alpách – cena asi 10 EUR/noc (členové Alpenvereinu mají slevu 50 %).
Stravování:
1. blok: 2x polopenze
2. blok: 3x polopenze
3. blok: vlastní
Poznámka: Pro úplnou kvalifikaci a vydání živnostenského listu pro průvodcovskou činnost horskou je nutné absolvovat obecně teoretický kurz z cestovního ruchu, zdravotní kurz a specializaci horská a vysokohorská turistika.
Nástupní místa: Praha, jiné nástupní místo.

KURZY PRO PRŮVODCE

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz