HORSKÁ A VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

Vysoce náročný kurz pro budoucí průvodce
Nácvik na skalách v ČR a ledovcích v Rakousku
Předpokladem pro účast jsou základní znalosti - pohybu v zimních horách, skalního lezení a vysokohorské turistiky

Vysoce náročný kurz pro průvodce horské a vysokohorské turistiky. Přednostní důraz je zde kladen na praxi a bezpečnost pohybu v horském a vysokohorském prostředí. Pro účast na kurzu jsou nutné základní znalosti v tého oblasti, na kterých je dále stavěno.

Podmínky pro absolvování kurzu:

 • Min. věk 18 let
 • Platná lékařská prohlídka ne starší než 3 měsíce (absolvent předloží před první částí praktické specializace)
 • Doklad o ukončeném středoškolském vzdělání

Přehled znalostí a zkušeností, které by měl účastník splňovat před vstupem do kurzu:

 • Vykonané túry během posledních 3 let
  - horské túry (alespoň 5 delších než 300 m a v obtížnosti V. stupně UIAA),
  - ledovcové túry (alespoň 5 nad 3000 m
  - skalní túry (alespoň 5 ve stupni obtížnosti VI. UIAA).
 • Účastníci musí zvládnout
  - bezpečný pohyb ve skalním terénu (min. V. stupně obtížnosti v lezeckých botách, min III. stupně obtížnosti v pohorách)
  - práci s lanem a jistícími prostředky
 • Orientační fyzické předpoklady
  1. v zimě na skialpinistických lyžích cca 4 km, převýšení 500 m, limit 1h
  2. v létě běh v terénu cca 6,8 km, převýšení cca 250 m, limit 35 min.

Závěr a výstup vzdělávací akce: Jednotlivé bloky kurzu jsou zakončeny teoretickou a praktickou zkouškou. Úspěšný absolvent získá akreditovaný certifikát opravňující k vydání živnostenského listu 'Průvodcovská činnost horská“.
Maximální počet účastníků: 10

Více informací naleznete ZDE

KURZY PRO PRŮVODCE

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz