CYKLOTURISTIKA PRO PRŮVODCE

Kurz vhodný pro začínající i zkušené průvodce

Kurz je určen nejen pro průvodce zaměřující se na cykloturistiku ale i pro laickou veřejnost. Přednostní důraz je zde kladen na vedení skupiny, techniku jízdy na silnici i v terénu, údržbu i běžné opravy kola, přípravu trasy, práci s mapou, GPS a dalšími pomůckami. Metodicky kurz vychází z požadavků na vedení cykloturistických zájezdů. Toto školení reaguje na požadavky živnostenského zákona 455/1991 Sb. změna 363/1999 Sb., jenž ukládá cestovním kancelářím zaměstnávat pouze k tomuto účelu proškolené průvodce.
Rozsah: 3 bloky - 100 hodin.

Podmínky pro účast na kurzu:

 • Středoškolské vzdělání
 • Věk nad 18 let

Profil absolventa

 • Účastník po absolvování kurzu zvládá vedení jednotlivců a skupin s cykloturistickým programem.
 • Dokáže správně seřídit kolo pro různé typy cyklistiky a velikosti postav, ovládá základy údržby a dokáže samostatně zvládnout běžné opravy.
 • Zná správné použití ochranných pomůcek a další výstroje.
 • Umí pracovat s mapou, výškoměrem, satelitní navigací.
 • Umí připravit trasu a vyložit ji skupině.
 • Zvládá základy jízdy v terénu a dokáže přiměřeně poradit ostatním.
 • Ovládá jízdu ve skupině, dokáže vysvětlit pravidla ostatním.
 • Umí správně rozložit zavazadla na kole a ovládá odlišnou techniku jízdy na těžko.
 • Umí připravit aklimatizační program, rozpozná příznaky horské nemoci.
 • Je připraven zvládat a řešit krizové situace při průvodcovské činnosti.
 • Je schopen poskytnout fundovaně první pomoc do příchodu lékaře.
 • Zná minimálně základní odborné názvosloví v anglickém nebo německém jazyce.

Forma vzdělávací akce: Výuka probíhá formou aktivního semináře, přednášek a praktických cvičení. Důraz je kladen na spojení praktické a teoretické výuky.
Výstup: Akreditovaný certifikát opravňující k vydání živnostenského listu "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti průvodcovské činnosti“.

1.–5. Základy expediční cyklistiky a vedení skupiny v extrémních podmínkách, jízda v obtížných podmínkách, jízda se zavazadly, oprava kola v nepříznivých podmínkách, překonávání překážek, rovnováha při jízdě, lávky, slalom.
Rozsah: 30 hodin. Místo konání: Jiřetín pod Jedlovou.
6.–9. Technika, údržba a přeprava kola, nácvik seřízení ergometrie kola, názvosloví (i v cizích jazycích), výstroj, základy opravy a údržby, nastavení kola, bezpečnostní pravidla a předpisy.
Rozsah: 40 hodin. Místo konání: Jiřetín pod Jedlovou.
10.–12. Přeprava kola autobusem a letadlem, metodika vedení skupiny, plánování a výklad trasy, práce s mapou, buzolou a GPS, fyziognomie zátěže, doplňování tekutin a energie, řešení krizové situace.
Rozsah: 30 hodin. Místo konání: Praha.
 

Obj.č. Termín Cena Poznámka
81972201 26. 9.–28. 10. 2012 9 980 Kč

1.blok: 26.–30. 9. 2012 (Jiřetín),
2.blok: 11.–14. 10. 2012 (Jiřetín),
3.blok: 26.–28. 10. 2012 (Praha)  

Upozornění: Na tento kurz nelze uplatnit žádnou slevu ani bonus ze systému slev CK Adventura.
V ceně zahrnuto: lektoři, ubytování, stravování, doprava, učební pomůcky.
Doprava: mikrobusem.
Ubytování: jednoduché ubytování ve vícelůžkových pokojích.
Stravování: formou polopenze (7x snídaně připravované CK a 5x večeře v místní restauraci).
Poznámka: U bloku konaného v Praze není zajišťováno ubytování a stravování. Pro úplnou kvalifikaci a vydání živnostenského listu pro "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti průvodcovské činnosti“ je nutné absolvovat obecně teoretický kurz z cestovního ruchu, zdravotní kurz a specializaci cykloturistika pro průvodce.
Nástupní místa: Praha, (Jiřetín pod Jedlovou).

KURZY PRO PRŮVODCE

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz