CYKLOTURISTIKA PRO PRŮVODCE

Kurz vhodný pro začínající i zkušené průvodce

Kurz je určen nejen pro průvodce zaměřující se na cykloturistiku ale i pro laickou veřejnost. Přednostní důraz je zde kladen na vedení skupiny, techniku jízdy na silnici i v terénu, údržbu i běžné opravy kola, přípravu trasy, práci s mapou, GPS a dalšími pomůckami. Metodicky kurz vychází z požadavků na vedení cykloturistických zájezdů. Toto školení reaguje na požadavky živnostenského zákona 455/1991 Sb. změna 363/1999 Sb., jenž ukládá cestovním kancelářím zaměstnávat pouze k tomuto účelu proškolené průvodce.
Rozsah: 3 bloky - 100 hodin.

Podmínky pro účast na kurzu:

 • Středoškolské vzdělání
 • Věk nad 18 let

Profil absolventa

 • Účastník po absolvování kurzu zvládá vedení jednotlivců a skupin s cykloturistickým programem.
 • Dokáže správně seřídit kolo pro různé typy cyklistiky a velikosti postav, ovládá základy údržby a dokáže samostatně zvládnout běžné opravy.
 • Zná správné použití ochranných pomůcek a další výstroje.
 • Umí pracovat s mapou, výškoměrem, satelitní navigací.
 • Umí připravit trasu a vyložit ji skupině.
 • Zvládá základy jízdy v terénu a dokáže přiměřeně poradit ostatním.
 • Ovládá jízdu ve skupině, dokáže vysvětlit pravidla ostatním.
 • Umí správně rozložit zavazadla na kole a ovládá odlišnou techniku jízdy na těžko.
 • Umí připravit aklimatizační program, rozpozná příznaky horské nemoci.
 • Je připraven zvládat a řešit krizové situace při průvodcovské činnosti.
 • Je schopen poskytnout fundovaně první pomoc do příchodu lékaře.
 • Zná minimálně základní odborné názvosloví v anglickém nebo německém jazyce.

Forma vzdělávací akce: Výuka probíhá formou aktivního semináře, přednášek a praktických cvičení. Důraz je kladen na spojení praktické a teoretické výuky.
 

Více informací naleznete ZDE

KURZY PRO PRŮVODCE

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz