Kánoí či raftem z Čerčan až do Pikovic

Vícedenní programy v Posázaví

Charakter akcí: Programy jsou sestaveny tak, aby je mohli absolvovat úplní začátečníci, ale dají se připravit i pro zkušenější vodáky. Při organizování jednodenních programů standardně využíváme úsek z Týnce nad Sázavou do Pikovic. Za středního a vyššího vodního stavu je tento úsek vodácky velmi zajímavý. Při nižší vodě se stává kamenitým a tím technicky náročnějším.  V případě malé nebo naopak velké vody jezdíme méně náročnou část řeky z Čerčan do Týnce nad Sázavou. Za velké vody můžeme také nabídnou využití raftových člunů s průvodcem. Při půldenních akcích splouváme z Týnce nad Sázavou do Kamenného přívozu.

Sázava
Je právem považována za jednu z nejhezčích řek v Čechách. Její jméno je odvozeno od keltského sath-ava a znamená řeka tekoucí mezi borovými lesy. Sázava pramení v kopcích Českomoravské vrchoviny a po více jak 200 kilometrech se vlévá do Vltavy asi 20 kilometrů jižně od Prahy. Divokost jejích peřejí závisí na vodním stavu. Vodácky obtížnou se ale stává pouze velmi zřídka. Vzhledem k jejímu charakteru, poloze a dostupnosti to je ideální řeka na jednodenní vodácké vyžití.

Itinerář akce
9:00 Setkání s průvodci ve vodáckém centru v Týnci nad Sázavou.
10:00–11:00 Rozdělení materiálu, převlečení, úvodní instruktáž
o pádlování, záchraně a bezpečnosti na tekoucí vodě.
11:00–13:00 Splutí úseku Týnec – Kamenný Přívoz. Cestou projedeme několik vorových propustí, sjízdných jezů a hezkých peřejí.
13:00–14:00 Oběd a odpočinek v přírodě.
14:00–16:00 Splutí úseku Kamenný Přívoz – Pikovice. Po sjezdu poslední šlajsny na Žampachu nás ještě čeká řada hravých peřejí. Řeka začíná meandrovat a zařezává do malebného údolí. Po dojezdu do Pikovic – kontrola a odevzdání vodáckého materiálu, převlečení.
17:00 Ukončení akce.

Vybavení účastníků akce:
Tyto akce jsou pořádány ve spolupráci s firmou Bisport, které zajišťuje veškeré vodácké vybavení a jeho dopravu na místo akce a zpět. Každý účastník programu obdrží plovací vestu s možností nastavení odpovídající velikosti postavy, pádlo Profiplast a helmu Hiko. Veškeré vybavení je pečlivě ošetřováno a v perfektním stavu.

 Pojedeme na polyetylénových kanoích Vydra opatřených vodotěsným sudem na nezbytné osobní věci účastníků. Instruktoři jsou vybaveni lékárnou, umožňující okamžitou a účinnou první pomoc, záchranným lanem (tzv. házecím pytlíkem) a mobilním telefonem. Pro zajištění hladkého
a bezpečného průběhu akce má jeden průvodce na starost maximálně sedm kanoí.

Instruktoři
Naši instruktoři jsou profesionálními průvodci na divoké vodě. Jsou držiteli české nebo mezinárodní licence raftingu. Během programu učí klienty technice jízdy, dohlížejí na bezpečné plutí jednotlivých lodí, případně zachraňují posádky, které se dostaly do problémů. S pořádáním raftových a kanoistických akcí, či sportovních kurzů mají dlouholeté zkušenosti.

Velikost skupiny Cena za osobu
20–30 osob 590 Kč
30–50 osob 550 Kč
50–70 osob 510 Kč
70–90 osob 470 Kč
nad 90 osob 430 Kč

V ceně zahrnuto:

Zapůjčení výše zmíněného vodáckého vybavení, služby školených instruktorů, doprovodné vozidlo na přepravu vybavení, organizační výdaje. Na každých 20 studentů je počítáno jedno místo pro učitele zdarma.

Cena nezahrnuje:

Dopravu účastníků do Týnce nad Sázavou a z Pikovic zpět. V případě zájmu rádi zajistíme dopravu minibusem nebo autobusem dle velikosti skupiny. Cena dále nezahrnuje pojištění účastníků a stravování.

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz