KURZY NA ZAKÁZKU A PRO ŠKOLY

Jsme schopni zajistit a vybavit různě dlouhé sportovní kurzy se zaměřením na průvodcovství, na zásady pobytu v přírodě, dovednosti, metodiku a techniku vodní turistiky, pěší turistiky, cykloturistiky, lyžování a dalších volnočasových sportovních aktivit.

Pro školy s výukou cestovního ruchu připravujeme kurzy, které jsou vhodným doplňkem teoretické výuky a přípravy. Vaši studenti mohou s námi absolvovat kurzy zaměřené na praktickou výuku turistiky, raftingu, cykloturistiky a dalších aktivit souvisejících s průvodcovskou činností a sportem. Tyto kurzy jsou i vhodnou přípravou na klasické průvodcovské kurzy ukončené vydáním osvědčení nutného pro získání živnostenského oprávnění.

Kurzy jsou variabilně sestavitelné a lze je přizpůsobit vašim požadavkům na délku trvání, formu ubytování a finanční možnosti.
Příklady možných kurzů:

  • Cykloturistika – obsahuje nácvik techniky jízdy v kombinovaném terénu, základy opravy a údržby kola, bezpečnostní pravidla, doplňování tekutin a energie atd.
  • Vodní turistika a rafting – obsahuje základní techniky ovládání plavidla na klidné a tekoucí vodě, bezpečnost a záchranu na vodě, seznámení se záchrannými pomůckami a pravidly chování při nehodě atd.
  • Skály a turistika – obsahuje pohyb ve skalním terénu, základy horolezecké techniky, jištění, bezpečnost, záchranu atd.
  • Dále lze například zařadit: Zdravotní kurz první pomoci v přírodě, blok rétoriky, psychologie skupiny, řešení krizových situací a další.

Je možné uspořádat kurz monotematický nebo kombinovaný. Studenti jsou na kurzu rozděleni do menších skupin a každá se střídavě věnuje některé ze specializací.

Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz