Naše škola vám má umožnit získat kvalitní přípravu pro vykonávání    průvodcovské   čin-
nosti, potřebnou kvalifikaci a oprávnění  k vydání  živnosten-
ského listu pro průvodcovskou činnost horskou, nebo pro průvodcovskou    činnost     tělo-
výchovnou a sportovní.

Lákají vás skalní výstupy, jištěné cesty nebo ledovce, ale nevíte, jak na to? Bojíte se divoké vody? Nebo si chcete jen vyzkoušet nový druh sportu a něčemu novému se naučit? Tak právě pro vás je zde naše Škola sportů a pobytu v přírodě.

ZIMNÍ KURZY
LETNÍ KURZY

Jsme schopni zajistit a vybavit různě dlouhé sportovní kurzy se zaměřením na průvodcovství, na zásady pobytu v přírodě, dovednosti, metodiku a techniku vodní turistiky, pěší turistiky, cykloturistiky, lyžování a dalších volnočasových sportovních aktivit.

Jednodení programy
Vícedenní programy

 

Kvalita

  • Špičkový instruktorský tým
  • Moderní a každoročně obnovovaná výstroj a výzbroj odpovídající světovým standardům
  • Malé skupiny jako záruka osobního přístupu

Profesionalita

  • Akreditace MŠMT dle platných legislativních předpisů v oblasti cestovního ruchu
  • Kurzy pro průvodce, ale i pro profesionální záchranáře a další speciální obory
  • Otevřené (neakreditované) kurzy pro veřejnost zaměřené na individuální bezpečnost

Bezpečnost – sobě i ostatním

  • Bezpečnost je u všech kurzů naší hlavní prioritou, jak z pohledu správných osobních návyků, tak z hlediska řešení krizových situací. Co se naučíte
    na našich kurzech, využijete na svých cestách.

Adventura s. r. o.
Škola sportů
a pobytu v přírodě

byla založena v roce 2001 a jako první cestovní kancelář v ČR získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro pořádání průvodcovských kurzů. Je oddělením CK Adventura, která se zaměřuje na pořádání kurzů pro průvodce vycházejících z legislativy ČR a otevřených kurzů pro širokou veřejnost.  Prostřednic-
tvím kurzů se snažíme předávat naše dlouholeté zkušenosti z oblasti cestování a provozování některých sportovních odvětví.


Škola sportů
a pobytu v přírodě

Adventura s. r. o.
Voroněžská 20
101 00 PRAHA 10

Tel.:  +420 271 741 734-6
         +420 604 717 417
Fax.: +420 271 741 737
Mail: info@skolasportu.cz